Vlera e votës:
 
Një votë i kushton buxhetit të shteti 
2’031.00 € * 12 muaj * 4 vite (mandati i plotë) = 97’488.00 €

160.00 € një mëditje nga mbledhjet * 18 mesatarisht mbledhje në vit * 4 = 11’520.00 €

97’488.00 € + 11’520.00 € = 109’008.00 €

Për kandidatët
5 kandidatë * 109’008.00 € = 545’040.00 €

Kështu që një votë e juaja vlen: 545’040.00 €

Pastaj, dëmet që mund të shkaktohen përgjatë mandatit katër vjeçar mund të jetë me vlerë miliardëshe

 
Pastaj, dëmet që mund të shkaktohen përgjatë mandatit katër vjeçar mund të jetë me vlerë miliardëshe
 
Rrjedhimisht, mendo mirë se kujt ia jep votën.

Published by amurati

I am a software developer, translator and poetry writer soon also a novel to be turned into a movie

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: