Kujtime nga Kampionati Evropian për Robotë 2008

Ky kampionat është mbajtur në Zürich, Zvicër dhe Linz, Austri nga 6 Qershor deri 17 Qershor 2008.  Ekipi që përfaqësonte Kosovën në këtë kampionat përbëhej nga:

Published by amurati

I am a software developer, translator and poetry writer soon also a novel to be turned into a movie

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.