Adobe konfirmon cënueshmëri te madh në Flash . Mënyra e vetme të jeni të sigurt largojeni Adobe Flash nga kompjuteri

Vetëm pas një ditë që Adobe plasoi përditësime për programet e veta është gjetur një lëshim serioz në Adobe Flash Player për më shumë

“Një cënueshmëri kritike (CVE-2015-7645) është identifikuar në Adobe Flash Player 19.0.0.207 si dhe në versioniet paraprake  për  Windows, Macintosh dhe Linux,” Adobe shkroi në një bulletin sigurie të postuar në uebfaqene. “Eksploatim i suksesshëm mund të shkaktojë një prishje dhe potencialisht të lejojë një sulmues ose më shuml që të marrin kontrollin e sistemit të prekur.”

Rekomandohet ta largoni, deinstaloni apo ta fshini nga kompjuteri juaj menjëherë. Videot në internet si Youtube, Video etj. përcaktojeni t’i shfaq në HTML Video.

Unë për vete, e kam hequr Adobe Flash nga kompjuter të paktën para 8 muajsh. Kështu që ju rekomandoj menjëherë ta hiqni gjersa nuk është bërë vonë e të humbisni jo vetëm qasjen në kompjuter por edhe të dhënat si për shembull të e-banking etj.

Published by amurati

I am a software developer, translator and poetry writer soon also a novel to be turned into a movie

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: